Double Challenge Fund pomaga organizacjom „stanąć na nogi”: usamodzielnia ważne inicjatywy społeczne, oferując im wsparcie niefinansowe w postaci doradztwa i szkoleń
oraz finansowe, zarówno w formie pomocy bezzwrotnej,

jak i zwrotnej.

A w konsekwencji – pomaga pomagać.

O Funduszu:

Fundusz Double Challenge Fund jest funduszem typu venture philanthropy, który powstał przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Misją funduszu jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości.  

 

Odbiorcy

Uczestnikami programu wsparcia są aktywne, lokalne organizacje społeczne, które zmierzają w kierunku usamodzielnienia.

 

Rodzaje wsparcia

Wsparcie niefinansowe (doradztwo/mentoring i szkolenia) oraz wsparcie finansowe (zwrotne i bezzwrotne).

Jak działamy?

Rekrutacja

Lokalne organizacje społeczne mogą zgłosić swój udział w programie funduszu Double Challenge Fund za pośrednictwem strony internetowej. Eksperci funduszu wybierają te inicjatywy, które są w odpowiednim momencie swojego rozwoju i dla których wsparcie doradczo-finansowe będzie miało istotne znaczenie na drodze do samodzielności finansowej. 

Przygotowanie pomysłu

Inicjatywy, które pozytywnie przeszły etap rekrutacji, zapraszane są do udziału w programie wsparcia. Pierwszym etapem programu jest opracowanie matrycy celu społecznego oraz matrycy biznesowej dla inicjatywy. Uczestnicy opracowują je przy wsparciu doradców funduszu. 
Następnie matryce oceniane są przez ekspertów funduszu. Głównymi kryteriami oceny są spójność obu matryc oraz potencjał trwałości i samodzielności (sustainability) pomysłu. 

 

Dla pomysłów ocenionych pozytywnie przygotowywany jest indywidualny plan wsparcia, składający się ze wsparcia niefinansowego (doradztwo/mentoring i szkolenia) oraz finansowego bezzwrotnego i zwrotnego, oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe - partnerów programu. Dla każdej inicjatywy powoływana jest grupa doradców (brainstorming group), w której skład wchodzą eksperci z zakresu m.in. finansów, marketingu i prawa. 

Inkubacja projektu

Uczestnicy programu przy wsparciu ekspertów tworzą szczegółowy plan działań, a następnie przez 24 miesiące wdrażają swoje pomysły.  Duże znaczenie ma realizowanie przez uczestników działań fundraisingowych, włączających lokalną społeczność, takich jak giving circle, czy swimathony. Działania tego typu pomagają w kształtowaniu kompetencji, takich jak m.in. umiejętność budowania partnerstw, czy umiejętność przedstawiania pomysłu w formie tzw. elevator pitch

Wydarzenie podsumowujące

Na zakończenie udziału w programie uczestnicy biorą udział w otwartym wydarzeniu podsumowującym, podczas którego prezentują przed inwestorami swój pomysł oraz wnioski płynące z realizacji 24-miesięcznego etapu inkubacji. W spotkaniu mogą uczestniczyć również kandydaci zainteresowani udziałem w kolejnej edycji programu.  
 

Dowiedz się więcej: