Zostań Inwestorem!

Inwestor to osoba, której nie jest obojętne, w jakim społeczeństwie i kraju żyje.

Samemu możesz wiele osiągnąć i zmienić. Są jednak wyzwania, z którymi możemy poradzić sobie tylko razem.

Od dwudziestu lat podejmujemy się budowania kapitału społecznego w Polsce. Wiemy, z jakimi problemami borykają się ważne inicjatywy społeczne. Mamy grono ekspertów, które potrafi je rozwiązywać. 

Inwestując w Fundusz dołączasz do grona osób, dzięki którym, takie słowa jak solidarność społeczna, odpowiedzialność czy godność, mają szansę na realizacje w konkretnych, długofalowych działaniach.

 

Potrzebujemy patriotów i patriotek na miarę XXI wieku, gotowych zainwestować swoje środki w budowę społecznych wartości. Dołączysz do nas?

Dlaczego warto zainwestować w Fundusz?

 • Celem funduszu jest ratowanie i wspieranie najcenniejszych inicjatyw społecznych.  

 • Inwestujemy w to, by ludzie wierzyli, że inwestycje społeczne także przynoszą wymierny zwrot. 

 • Dajemy wiarę i przywracamy sens społecznemu zaangażowaniu poprzez venture philanthropy
  i impact investing.  

 • Wspieramy organizacje i liderów, których cechuje przedsiębiorczość, zaradność, kreatywność
  i determinacja do budowania stabilnego modelu organizacji, opartego na kapitale społecznym
  i innowacyjności. 

 • Łączymy energię społeczników, wolontariuszy i przedsiębiorców.

Fundusz jest oparty o niezależne źródła, wolny od politycznych i biznesowych celów i wpływów. 

Czy ta inwestycja się zwróci?

 • Double Challenge Fund daje dwa zwroty z inwestycji: biznesowy i społeczny.  

 • Najważniejszym zwrotem z inwestycji jest jednak przede wszystkim satysfakcja z tego,  że wspólnie jesteśmy w stanie „postawić na nogi” cenne inicjatywy społeczne, umożliwiając im podjęcie konkretnych kroków na drodze do samodzielności finansowej i trwałości. 


 

Odwaga i podejmowanie wyzwań to cechy, które łączą inwestorów   

Double Challenge Fund! 

Dowiedz się więcej!

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel.: 22 622 01 22

email: arfp@filantropia.org.pl

Porozmawiaj z inicjatorem Funduszu, 
Pawłem Łukasiakiem

Marek Rybiec

tel.: 695 333 320

email: mwrybiec@gmail.com

Porozmawiaj z inicjatorem Funduszu, 
Markiem Rybcem