top of page

Rusza zbiórka na Fundusz Wieczysty im. Piotra Pawłowskiego

Drodzy Przyjaciele!

Mija już rok od kiedy opuścił nas Piotr Pawłowski. Po jego nagłym i niespodziewanym odejściu dopiero dostrzegamy, jak ważna jest osoba lidera, który z wielką pasją, zaangażowaniem, ale także dzięki swojej osobowości i determinacji realizuje swoją misję.

Chcielibyśmy bardzo, by Piotr doczekał się następców; aby kontynuowali oni jego dzieło, bo w kwestiach związanych z problemami osób z niepełnosprawnościami ciągle jest wiele do zrobienia. Chcemy, aby żywym pomnikiem Piotra był fundusz wieczysty jego imienia, który będzie wspierał aktywnych liderów działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Zbudujmy żywy pomnik: Fundusz Wieczysty im. Piotra Pawłowskiego! Właśnie ruszyła zbiórka, której celem jest ufundowanie trzech stypendiów dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzą organizacje społeczne i działają na rzecz integracji społecznej oraz budowa kapitału żelaznego.

Więcej o zbiórce tutaj.

Dear Friends!

It has been one year since Piotr Pawłowski passed away. This sudden and unexpected loss made us realize how important is the role of the leader; the leader who - with the great passion and engagement, as well as extraordinary personality and determination - implements his mission.

We would like to see Piotr followers; we would like the to continue his work since there is still a lot to be done in the area of problems of people with disabilities. We would like the Piotr Pawłowski Fund to be his “living memorial” supporting active leaders working for the whole environment of people with disabilities.

Let's build Piotr Pawłowski Fund together! We are currently collecting donations that will be used to fund three stipends for people with disabilities who run social organisations and work towards greater social integration; the remaining sum will go towards the Fund's endowment.

You can learn more about donating here.

bottom of page