top of page

Razem kupimy wyposażenie medyczne Poradni Leczenia Bólu FHO!


Priorytetowym działaniem hospicjum i całej Fundacji jest leczenie bólu. Chcemy pomagać w jego uśmierzaniu nie tylko u pacjentów onkologicznych, ale także nieonkologicznych. Ból pogarsza samopoczucie, przysparza często niewyobrażalnego cierpienia i uniemożliwia tym samym normalne funkcjonowanie. Jako zjawisko fizjologiczne jest potrzebny jedynie, aby sygnalizować zmiany, które zachodzą w organizmie. Jednak cierpienie, jakie przynosi już nie. Dlatego, zgodnie w wytycznymi WHO, powinien być traktowany nie tylko jako objaw chorobowy, ale choroba sama w sobie, która wymaga precyzyjnego diagnozowania i leczenia.


Leczenie bólu zakłada kompleksowe podejście do problemów, z jakimi zmaga się pacjent. W szczególności w przypadku bólu przewlekłego, czyli uporczywego i nawracającego, który towarzyszy nieuleczalnym chorobom lub pozostaje, pomimo wyleczenia powodującej go choroby (jak np. rak czy cukrzyca). Takie podejście oznacza nie tylko zapewnienie pacjentowi dostępu do leczenia farmakologicznego, ale też specjalistycznych zabiegów przeciwbólowych, fizjoterapii oraz wsparcia psychologicznego.


W myśl tej koncepcji w Fundacji Hospicjum Onkologiczne powstała Poradnia Leczenia Bólu.

Obecnie pacjenci Poradni mogą liczyć na leczenie farmakologiczne oraz porady psychologiczne. Jednak taki zakres usług nie pozwala na zapewnienie im kompleksowej opieki, co może obniżać jakość leczenia przeciwbólowego. Fundacja dysponuje zarówno personelem doświadczonym w stosowaniu wszelkich metod leczenia bólu, jak i zespołem fizjoterapeutek, jednak ich umiejętności nią są w pełni wykorzystywane z powodu braku sprzętu zabiegowego. Tracą na tym przede wszystkie pacjenci, ale ogranicza to również możliwości rozwoju Poradni oraz szkolenia lekarzy.


Rozwiązaniem tej sytuacji jest wyposażenie Poradni w sprzęt umożliwiającego wykonywanie nieinwazyjnych zabiegów przeciwbólowych, takich jak blokady, termolezje, stymulacje nerwów, itp. Niezbędny jest aparat rentgenowski z ramieniem C oraz USG konieczne do precyzyjnej lokalizacji źródła bólu, aparat do termolezji i sprzęt pomocniczy do wykonywania zabiegów (stół operacyjny, leżanki i sprzęt jednorazowy). Koszt takiego wyposażenia szacuje się na nie mniej niż 100.000 zł.


Funkcjonowanie pełnoprofilowej poradni leczenia bólu może nie tylko zapewnić pacjentom dostęp do najlepszej jakości terapii przeciwbólowej, ale stać się również źródłem dochodów, które w przypadku Fundacji przeznaczane będą w całości na opiekę nad pacjentem. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu FHO i Funduszu Podwójne Wyzwanie powstanie profesjonalna placówka medyczna, gdzie możliwe będzie skuteczniejsze leczenie bólu także dla pacjentów hospicjum.

bottom of page